Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Informacje o szkole
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsce realizacji świadczeń
Nazwa pozycji
gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej
gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w innej szkole
gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej poza szkołą