Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typ szkoły
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ szkoły
Nazwa pozycji
publiczna
niepubliczna