Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Badania profilaktyczne
Pozycja grupowania:
Profilaktyczne badanie lekarskie klasa
Pozycja grupowania:
Zbadani uczniowie
Jednostka
miary
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolneliczba uczniów podlegających badaniu
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolneliczba zbadanych uczniów
klasa III szkoły podstawowejliczba uczniów podlegających badaniu
klasa III szkoły podstawowejliczba zbadanych uczniów
klasa VII szkoły podstawowejliczba uczniów podlegających badaniu
klasa VII szkoły podstawowejliczba zbadanych uczniów
Klasa I szkoły ponadpodstawowejliczba uczniów podlegających badaniu
Klasa I szkoły ponadpodstawowejliczba zbadanych uczniów
19 rok życia - uczeń kończący szkołę ponadpodstawowąliczba uczniów podlegających badaniu
19 rok życia - uczeń kończący szkołę ponadpodstawowąliczba zbadanych uczniów