Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakres opieki realizowanej w szkole
Pozycja grupowania:
Zakres opieki realizowanej w szkole liczba szkół
Pozycja grupowania:
Zakres opieki realizowanej w szkole wyszczególnienie
Jednostka
miary
liczba szkółliczba uczniów objętych opieką fluorkową
liczba szkółliczba uczniów objętych edukacją
liczba szkółudział pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej/liczba uczniów objętych programem
liczba szkółliczba uczniów z wykonanymi zabiegami i procedurami leczniczymi