Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonanie testów przesiewowych
Pozycja grupowania:
Wykonane testy przesiewowe
Jednostka
miary
Liczba uczniów podlegających testom
Liczba wykonanych testów na terenie szkoły
Liczba wykonanych testów poza szkołą