Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sposób zapewnienia opieki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsce realizacji świadczeń stomatologicznych
Nazwa pozycji
Gabinet stomatologiczny w szkole
Gabinet stomatologiczny w podmiocie leczniczym
Dentobus