Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj szkoły
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj szkoły
Nazwa pozycji
podstawowa
liceum
technikum i branżowa II stopnia
szkoła branżowa I stopnia
szkoła specjalna