Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakres opieki realizowanej w szkole
Pozycja grupowania:
Zakres opieki realizowanej w szkole liczba porad
Pozycja grupowania:
Zakres opieki realizowanej w szkole wyszczególnienie
Jednostka
miary
liczba poradliczba udzielonych porad w ramach opieki czynnej
liczba poradliczba porad w przypadkach nagłych
liczba poradliczba porad w związku z diagnozowaniem zjawiska przemocy