Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakres opieki realizowanej w szkole
Pozycja grupowania:
Zakres opieki realizowanej w szkole liczba uczniów
Pozycja grupowania:
Zakres opieki realizowanej w szkole wyszczególnienie
Jednostka
miary
liczba uczniówliczba uczniów objętych opieką fluorkową
liczba uczniówliczba uczniów objętych edukacją
liczba uczniówudział pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej/liczba uczniów objętych programem
liczba uczniówliczba udzielonych porad w ramach opieki czynnej
liczba uczniówliczba uczniów z wykonanymi zabiegami i procedurami leczniczymi
liczba uczniówliczba porad w przypadkach nagłych
liczba uczniówliczba porad w związku z diagnozowaniem zjawiska przemocy