Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    REGON szkoły, dla której realizowane są świadczenia
Pozycja grupowania:
Dane ogólne
Jednostka
miary
Regon szkoły
Teryt
Nazwa i adres szkoły