Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-52 - sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Diagnostyka radiologiczna
 • jednostki diagnostyczne
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Terapia radiologiczna
 • pracownie terapeutyczne
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Aparaty rentgenowskie diagnostyczne
 • rodzaj aparatu
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Aparaty rentgenowskie terapeutyczne
 • rodzaj aparatu
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Pomiary skażeń promieniotwórczych
 • podstawa pomiaru
 • liczba oznaczeń
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Podmioty posiadające zgody PWIS na udzielanie świadczeń radiologicznych
 • zgoda
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Wydane zgody na udzielanie świadczeń radiologicznych
 • zgoda
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Wydane opinie z zakresu radioterapii onkologicznej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Ochrona zdrowia przed polami elektromagnetycznymi 0 Hz - 300 GHz w środowisku pracy
 • rodzaj urządzenia
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Ochrona zdrowia przed polami elektromagnetycznymi 0 Hz - 300 GHz w środowisku pracy
 • dziedzina zastosowań
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Opinie i postanowienia wydane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony przed polami 0 Hz - 300 GHz
 • rodzaj opinii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Inne opinie i postanowienia w zakresie ochrony przed polami 0 Hz - 300 GHz
 • rodzaj opinii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia