Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MSWiA-46 - sprawozdanie ze zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Krwiodawstwo Zużycie krwi i jej składników w SP ZOZ MSWiA
  • Preparaty krwi
  • Jednostki zużycia krwi
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Krwiodawstwo Proszę podać przyczynę zniszczenia krwi i preparatów krwiopochodnych: Zmienna opisowa
  • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety