Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
G-10.7 - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • Kierunki wprowadzenia energii elektrycznej do sieci OSD
 • Rodzaje napięć (220, 110, SN, nN, razem)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna oddana z sieci
 • Kierunki oddania energii elektrycznej z sieci OSD
 • Rodzaje napięć (220, 110, SN, nN, razem)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Różnica bilansowa energii elektrycznej
 • Rodzaje napięć (220, 110, SN, nN, razem)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik różnic bilansowych energii elektrycznej
 • Rodzaje napięć (220, 110, SN, nN, razem)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety