Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GUGiK-3.00 - sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-3.00 - sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostowie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki - wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021