Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-45 - sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Działalność kontrolno-represyjna
 • komórka
 • rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
2 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Stanowiska zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
 • stamowisko
 • stanowiska
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
3 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Kontrole i wizytacje
 • zakres kontroli
 • kontrole
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
4 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Sprawy przejęte od państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych
 • sprawy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
5 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Skargi wniesione do WSA
 • skargi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
6 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Graniczna kontrola sanitarna żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • miejsce
 • ewidencja kontroli
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania