Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skargi wniesione do WSA
Pozycja grupowania:
skargi
Jednostka
miary
w tym negatywnie
Ogółem