Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność kontrolno-represyjna
Pozycja grupowania:
komórka
Pozycja grupowania:
rodzaj działalności
Jednostka
miary
OgółemKwota nałożónych kar pieniężnych
OgółemNałożone kary pieniężne
OgółemKwota nałożonych mandatów
OgółemNałożone mandaty
OgółemAkty oskarżenia
OgółemWnioski o ukaranie
OgółemTytuły wykonawcze
OgółemPostanowienia
OgółemDecyzje wydane w II instancji przez PWIS
OgółemDecyzje wydane w I instancji przez PWIS płatnicze
OgółemDecyzje wydane w I instancji przez PWIS merytoryczne
OgółemDecyzje wydane w I instancji przez PPIS i PGIS płatnicze
OgółemDecyzje wydane w I instancji przez PPIS i PGIS merytoryczne
OgółemKontrole (wizytacje)
OgółemLiczba pobranych próbek
OgółemWykonane oznaczenia mikrobiologiczne
OgółemWykonane oznaczenia fizyczne
OgółemWykonane oznaczenia chemiczne
OgółemBadania ogółem
Higiena komunalnaKwota nałożónych kar pieniężnych
Higiena komunalnaNałożone kary pieniężne
Higiena komunalnaKwota nałożonych mandatów
Higiena komunalnaNałożone mandaty
Higiena komunalnaAkty oskarżenia
Higiena komunalnaWnioski o ukaranie
Higiena komunalnaTytuły wykonawcze
Higiena komunalnaPostanowienia
Higiena komunalnaDecyzje wydane w II instancji przez PWIS
Higiena komunalnaDecyzje wydane w I instancji przez PWIS płatnicze
Higiena komunalnaDecyzje wydane w I instancji przez PWIS merytoryczne
Higiena komunalnaDecyzje wydane w I instancji przez PPIS i PGIS płatnicze
Higiena komunalnaDecyzje wydane w I instancji przez PPIS i PGIS merytoryczne
Higiena komunalnaKontrole (wizytacje)
Higiena komunalnaLiczba pobranych próbek
Higiena komunalnaWykonane oznaczenia mikrobiologiczne
Higiena komunalnaWykonane oznaczenia fizyczne
Higiena komunalnaWykonane oznaczenia chemiczne
Higiena komunalnaBadania ogółem
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuKwota nałożónych kar pieniężnych
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuNałożone kary pieniężne
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuKwota nałożonych mandatów
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuNałożone mandaty
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuAkty oskarżenia
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuWnioski o ukaranie
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuTytuły wykonawcze
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuPostanowienia
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuDecyzje wydane w II instancji przez PWIS
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuDecyzje wydane w I instancji przez PWIS płatnicze
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuDecyzje wydane w I instancji przez PWIS merytoryczne
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytkuDecyzje wydane w I instancji przez PPIS i PGIS płatnicze
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia