Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-35B - sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Profilaktyka zdrowotna Badania profilaktyczne
  • Osoby realizujące zadania
  • Pracujący
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Nazwa formy organizacyjnej podmiotu leczniczego Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
3 Profilaktyka zdrowotna Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia