Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
P-01 - sprawozdanie o produkcji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Produkcja wytworzona
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Produkcja sprzedana wyrobów
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Wartość produkcji sprzedanej wyrobów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Usługi produkcyjne- wartość sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Podatek akcyzowy od wyrobów własnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Wartość ogółem produkcji sprzedanej wyrobów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Sprzedaż usług produkcyjnych ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Podatek akcyzowy od wyrobów własnych ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Czy wyroby wytworzone przez przedsiębiorstwo zawierają systemy wbudowane? Zmienna jakościowa
 • rok
13 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Czy wyroby zawierają elementy Internetu Rzeczy? Zmienna jakościowa
 • rok
14 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Czy wyroby zawierające systemy wbudowane / elementy Internetu Rzeczy są produkowane z materiału własnego? Zmienna jakościowa
 • rok
15 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Wartość produkcji sprzedanej wyrobów wytworzonych z materiału własnego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Wartość usługi wykonania wyrobów wytworzonych z materiału powierzonego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Czy wyroby zawierające systemy wbudowane / elementy Internetu Rzeczy są produkowane z materiału powierzonego przez inne przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • rok
18 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Wyroby wytworzone w ramach podwykonawstwa przekazane zleceniodawcy
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok