Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki samorządu terytorialnego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021