Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KFT-1 - sprawozdanie z działalności klubu sportowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KFT-1 - sprawozdanie z działalności klubu sportowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kluby sportowe;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 25 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność klubów sportowych. Dane adresowe i terytorialne. Zawodnicy sportowi. Sportowa kadra szkoleniowa. Pracujący, w tym zatrudnieni. Kadra medyczna. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021