Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
F-03m - sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki melioracji podstawowych w tys. zł (bez znaku po przecinku)
2 Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki melioracji szczegółówych w tys. zł (bez znaku po przecinku)
3 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego