Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-42 - sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-42 - sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 8 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi
Narodowe Centrum Krwi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Narodowe Centrum Krwi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Krwiodawstwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021