Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych)
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe; Urzędy miast na prawach powiatu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Hodowla lasu. Pozyskanie drewna. Zasoby leśne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01 1.52.02 1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021