Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ-54 - roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-54 - roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych biorące udział w szczepieniach ochronnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Profilaktyka zdrowotna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021