Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MSWiA-43 - sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • Działalność pracowni diagnostycznych radioterapia
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Psycholodzy
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • Personel pracujący wykształcenie
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Położne
 • Personel pracujący wykształcenie
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Magister farmacji
 • Magister farmacji
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Fizjoterapeuci
 • Personel pracujący wykształcenie
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Technicy elektroradiologii
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Oddziały szpitalne - działalność dzienna
 • Miejsca, leczeni
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka w szpitalach ogólnych
 • łóżka na oddziałach
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Średnia liczba łóżek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Leczeni stacjonarnie (bez ruchu międzyoddziałowego)
 • Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego wyszczególnienie
 • Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego w trybie stacjonarnym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Osobodni leczenia
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Działalność oddziału ratunkowego
 • działalność oddziału ratunkowego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalu
 • Liczba zabiegów operacyjnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Leczeni stacjonarnie (z ruchem międzyoddziałowym) na oddziałach w szpitalnych ogólnych
 • leczeni na oddziałach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Dializy wykonane w szpitalu
 • Liczba dializ
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Dializowani
 • Liczba osób dializowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Stanowiska dializacyjne w szpitalu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Działalność Oddziału Ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
 • Działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
 • Liczba przerwań ciąży/wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Porody w szpitalach ogólnych
 • Przyjęto porodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Noworodki żywo urodzone w szpitalach ogólnych
 • Noworodki waga
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Noworodki martwo urodzone w szpitalach ogólnych
 • Noworodki waga
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Zgony noworodków do 6 doby życia (włącznie)
 • Noworodki waga
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Poronienia samoistne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Powikłania po poronieniach z uszkodzeniem narządów płciowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Zabiegi położnicze wymagające znieczulenia ogólnego bez cięć cesarskich
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
 • Łóżka specjalistyczne
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Sale operacyjne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Stoły operacyjne w szpitalach
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Stanowiska dializacyjne w szpitalu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Stanowiska porodowe w szpitalach ogólnych
 • Stanowiska porodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Wydzielona sala do cięć cesarskich Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
40 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
41 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety