Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-58 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • wiek
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • wiek
  • stan
  • płeć (m, k)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • miejsce zamieszkania
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
4 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • miejsce zamieszkania
  • stan
  • płeć (m, k)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia