Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-49 - sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnienie w stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Wykształcenie osób zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Stacje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Nadzorowane jednostki przez Państwową Inspekcję Sanitarną
 • Stacje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Kontrole / wizytacje w nadzorowanych jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Stacje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Profilaktyka zdrowotna Zasięg programu
 • Interwencje programowe
Rozwiń grupowanie
 • Typ zasięgu
Zmienna jakościowa
 • rok
5 Profilaktyka zdrowotna Liczba podmiotów realizujących interwencję
 • Interwencje programowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Profilaktyka zdrowotna Liczba odbiorów interwencji
 • Interwencje programowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Profilaktyka zdrowotna Zasięg interwencji
 • Interwencja
Rozwiń grupowanie
 • Tup zasięgu
Zmienna jakościowa
 • rok
8 Profilaktyka zdrowotna Liczba podmiotów realizujących interwencję
 • Interwencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnienie pracowników
 • jednostka
 • wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
 • jednostka
 • nadzór
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Interwencje programowe
 • tytuł programu
Rozwiń grupowanie
 • zasięg
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Interwencje programowe
 • tytuł programu
 • podmioty, odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Interwencje nieprogramowe
 • tytuł interwencji
Rozwiń grupowanie
 • zasięg
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Interwencje nieprogramowe
 • tytuł interwencji
 • podmioty, odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia