Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Zasięg interwencji
Pozycja grupowania:
Interwencja
Lista dopuszczalnych wartości
profilaktyki chorób zakaźnych i odzwierzęcych
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
promocja zdrowia
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki zatruć grzybami
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
Ogółem
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
promocja szczepień ochronnych
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki używania narkotyków, w tym środków zastępczych
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki używiania alkoholu
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
Światowy Dzień Zdrowia
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki palenia tytoniu
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki uzależnień
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy