Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
Pozycja grupowania:
jednostka
Pozycja grupowania:
nadzór
Jednostka
miary
WSSELiczba kontroli / wizytacji w nadzorowanych jednostkach
WSSELiczba nadzorowanych jednostek
PSSELiczba kontroli / wizytacji w nadzorowanych jednostkach
PSSELiczba nadzorowanych jednostek
OgółemLiczba kontroli / wizytacji w nadzorowanych jednostkach
OgółemLiczba nadzorowanych jednostek