Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kontrole/wizytacje w nadzorowanych jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Pozycja grupowania:
Stacje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Jednostka
miary
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Ogółem