Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba podmiotów realizujących interwencję
Pozycja grupowania:
Interwencje programowe
Jednostka
miary
Lekki tornister
"Bieg po zdrowie"
"Ars, czyli jak dbać o miłość?"
"Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobigania Zakażeniom HIV"
"Trzymaj formę!"
Ogółem