Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie w stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Pozycja grupowania:
Wykształcenie osób zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Pozycja grupowania:
Stacje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Jednostka
miary
ogółemPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ogółemWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ogółemOgółem
średniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
średnieWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
średnieOgółem
wyższePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
wyższeWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
wyższeOgółem
po studiach podyplomowychPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
po studiach podyplomowychWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
po studiach podyplomowychOgółem