Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Zasięg programu
Pozycja grupowania:
Interwencje programowe
Lista dopuszczalnych wartości
Lekki tornister
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
"Bieg po zdrowie"
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
"Ars, czyli jak dbać o miłość?"
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
"Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobigania Zakażeniom HIV"
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
"Trzymaj formę!"
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
Ogółem
 • lokalny
 • powiiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy