Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba podmiotów realizujących interwencję
Pozycja grupowania:
Interwencja
Jednostka
miary
profilaktyki chorób zakaźnych i odzwierzęcych
promocja zdrowia
profilaktyki zatruć grzybami
Ogółem
bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego
promocja szczepień ochronnych
profilaktyki używania narkotyków, w tym środków zastępczych
profilaktyki używiania alkoholu
Światowy Dzień Zdrowia
profilaktyki palenia tytoniu
profilaktyki uzależnień