Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach kościelnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Domy i stołówki studenckie Domy studenckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Domy i stołówki studenckie Stołówki studenckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Domy i stołówki studenckie Miejsca w domach studenckich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Domy i stołówki studenckie Miejsca w stołówkach studenckich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Świadczenia dla uczących się Studenci otrzymujący zapomogi
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Studenci Studenci zakwaterowani w domach studenckich
 • Rodzaje domów studenckich
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • obywatelstwo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Świadczenia dla uczących się Studenci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje stypendiów dla studentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Świadczenia dla uczących się Doktoranci otrzymujący zapomogi
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Doktoranci i doktoraty Doktoranci zakwaterowani w domach studenckich
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje domów studenckich
 • obywatelstwo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Świadczenia dla uczących się Doktoranci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje stypendiów dla doktorantów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety