Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Studenci otrzymujący zapomogi
Pozycja grupowania:
obywatelstwo
Pozycja grupowania:
w tym na studiach stacjonarnych
Jednostka
miary
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółem
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarne
cudzoziemcyOgółem
cudzoziemcystacjonarne
ogółemOgółem
ogółemstacjonarne