Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ZOŚ-4 - zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów starszych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów kredowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby wód podziemnych Przyrost - ubytek zasobów wód podziemnych w stosunku do roku poprzedniego
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia