Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-46 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Hałas wewnątrz pomieszczeń
 • ewidencja
 • rodzaj hałasu
 • Rodzaj badania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Powietrze wewnątrz pomieszczeń
 • ewidencja
 • rodzaj badania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
 • podmioty lecznicze
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
 • praktyki zawodowe
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
 • obiekty użyteczności publicznej
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Stan sanitarny środków transportu
 • środki transportu
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Urządzenia do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
 • podmioty zaopatrujące w wodę
 • Ewidencja jakości wód
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
8 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Ludność zaopatrywana w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
 • podmioty zaopatrujące w wodę
 • Ludność zaopatrywana w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
9 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Odstępstwa dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • ewidencja odstępstw
 • parametr
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
10 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
 • ewidencja oceny jakości wody
 • rodzaj kąpieliska
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
11 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Jakość wody na pływalniach
 • ewidencja oceny jakości wody
 • rodzaj pływalni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania