Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S1e - sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Załatwienie spraw przez referendarzy Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1 wiersz 06 kolumna 3 lit. a)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.1.A_W)
 • Liczby spraw (S01E_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszego posiedzenia spraw (od dnia wpływu sprawy do dnia, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych, pracy i gospodarczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_6_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Kontrolka skarg Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 44851. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ;
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01E_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01E_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego