Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Nakłady na wytworzenie sprzedanych wyników B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Źródło pochodzenia środków
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Przychody ze sprzedaży wyników prac B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Pracujący w działalności B+R, którzy mniej niż 50% swojego czasu poświęcają dziedzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • EPC-liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy
 • Personel B+R według stanowisk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Personel B+R według stanowisk
 • Pracujący w działalności B+R
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Zakup patentów i licencji z dziedziny nanotechnologii
 • Zakupione patenty i licencje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Sprzedaż patentów i licencji w dziedzinie nanotechnologii
 • Sprzedane patenty i licencje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Pracujący w działalności B+R, którzy 50% lub więcej swojego czasu poświęcają dziedzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Stopnie naukowe uzyskane w specjalności nanotechnologia
 • Stopień naukowy
 • Wiek (lat)
 • Stopnie naukowe w specjalności nanotechnologia według dziedziny nauki
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Patenty w dziedzi nie nanotechnologii uzyskane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Patenty w dziedzinie nanotechnologii uzyskane w UPRP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Zgłosznia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane przez jednostkę w UPRP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność badawcza i rozwojowa Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Obszary zastosowania nanotechnologii
 • Instytucje partnerskie według sektorów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Publikacje naukowe z zakresu nanotechnologii
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność badawcza i rozwojowa Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
21 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki przekazane podmiotom
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne przypadające na obszary zastosowań nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Rodzaj badań
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki własne przypadające na nakłady wewnętrzne
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Własność intelektualna związana z nanotechnologią
 • Rodzaj instrumentów własności intelektualnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Instrumenty własności intelektualnej związane z nanotechnologią Zmienna jakościowa
 • rok
29 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Posiadanie filii lub oddziałów, w których prwadzono dziłalność badawczą lub rozwojową w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
30 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Wykształcenie
 • Liczba osób
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Działalność badawcza i rozwojowa Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Obszar zastosowania nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj prowadzonych badań
Zmienna jakościowa
 • rok
32 Działalność badawcza i rozwojowa Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok