Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Posiadanie filii lub oddziałów, w których prwadzono dziłalność badawczą lub rozwojową w dziedzinie nanotechnologii
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie