Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Liczba osób
Jednostka
miary
profesoraOgółem
profesoraKobiety
doktora habilitowanegoOgółem
doktora habilitowanegoKobiety
doktoraOgółem
doktoraKobiety
wyższeOgółem
wyższeKobiety
z wykształceniem pozostałymOgółem
z wykształceniem pozostałymKobiety
OgółemOgółem
OgółemKobiety