Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Obszar zastosowania nanotechnologii
Lista dopuszczalnych wartości
Nanomateriały
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanoelektronika
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanooptyka
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanofotonika
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanobiotechnologia
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanomedycyna
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanomagnetyzm
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanomechanika
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Filtracja i membrany
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Narzędzia w nanoskali
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Inne: prosimy wymienić jakie
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Instrumenty lub urządzenia w nanoskali
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Kataliza
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Oprogramowanie do modelowania i symulacji
 • badania podstawowe
 • badania stosowane i badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • wykorzystanie metod nanotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat