Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
EPC-liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy
Pozycja grupowania:
Personel B+R według stanowisk
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółempersonel wykonujący prace naukowo-badawcze
Ogółemtechnicy i pracownicy równorzędni
Ogółempozostały personel
KobietyOgółem
Kobietypersonel wykonujący prace naukowo-badawcze
Kobietytechnicy i pracownicy równorzędni
Kobietypozostały personel