Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Rodzaj badań
Jednostka
miary
badania podstawowe
badania stosowane i badania przemysłowe
prace rozwojowe