Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MSWiA-34 - sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Zarejestrowani w Poradni Kardiologicznej
  • Miejsce skierowania osoby na leczenie
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety