Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
PPP E-4 - badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Transport, restauracje, hotele”
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PPP E-4 - Badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Transport, restauracje, hotele”
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej lub wykonujące usługi w Warszawie;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 3 lata do 2 grudnia 2019 r. za październik - listopad 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny w miejscu notowania cen
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe artykułów konsumpcyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019