Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GUGiK-4.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wg. BDSOG
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej zaliczone do 3 klasy
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej przeliczone do układu wys. PL-EVRF 2007-NH
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej w dobrym stanie dokładnościowym i fizycznym
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wymagające ponownego wyznaczenia i / lub wznowienia
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zapotrzebowanie na nowe punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Szczegółowa osnowa geodezyjna - nazwa województwa Zmienna jakościowa
 • rok