Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
BS - sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • Struktura przychodów netto ze sprzedaży według siedziby klienta
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • Wybrane elementy PKWiU 2015
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • Pozostała działalność
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety